Karnozin i Biološki efekti

Aktivnost karnozina bazirana je na njegovoj antioksidativnoj, anti-glikacijskoj i anti-karbonilacijskoj aktivnosti, pored keliranja teških metala i sposobnosti puferiranja. Zaključujemo da se Karnozin Extra može preporučiti pacijentima koji se nalaze pod oksidativnim stresom kao prirodna tvar koja ima visoku efikasnost i nema neželjenih nuspojava.

Osnovne biološke funkcije karnozina su:
• Puferiranje mliječne kiseline – održavanje pH vrijednosti mišića pri naporu;
• Kelacija teških metala (čišćenje organizma od teških metala);
• Uklanja slobodne radikale svojim antioksidativnim učinkom;
• Uklanjanje molekula šećera = inhibicija glikacije (neenzimske glikolizacije);
• Inhibicija karbonilacije proteina = takozvane karnozilacije (gikacija i karbonilacija – tipičan proces za starenje proteina);
• Odvajanje aldehida (eliminator aldehida);
• Uloga neurotransmitera;
• Zaštita proteazoma;
• Smanjenje upalnog i kancerogenog učinka citokina IL-8;

Zaključak je da karnozin otklanja aldehide i da eliminira krajnje, štetne produkte metabolizma, kao što su degenerativni dijelovi proteina (oštećeni lanci proteina, šećera i fosfolipida), dok istovremeno ima glavnu ulogu u formiranju novih rezistentnijih struktura. Kao dodatak prehrani Karnozin Extra ima ulogu u smanjenju komplikacija dijabetesa, kod ateroskleroze, Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti, epilepsije, autizma, disleksije, šizofrenije i sličnih sindroma.

Dokazano je da karnozin potiskuje neenzimsku glikolizaciju i oblike proteina dobivene putem cross-linkinga, a nastale djelovanjem aldehida, aldoza, ketoza, trioza i malondialdehida (MDA – proizvod lipidne peroksidacije koji nastaje pod utjecajem slobodnih radikala kisika na lipidne tvari). Karnozin potiskuje krajnje oblike glikolizacije proteina (Advanced Glycolysation End products ili AGEs), induciranih MDA-om. On, također, potiskuje oblike dobivene cross-linkingom DNK proteina koji nastaju pod djelovanjem  acetaldehida i formaldehida. Proizvod lipidne peroksidacije MDA stupa u reakciju s proteinima i dobivaju se produkti koji se otkrivaju testovima kao dokaz karbonilacije proteina.

https://www.researchgate.net/publication/258056381_Physiology_and_Pathophysiology_of_Carnosine