Karnozin in Biološki efekti

Aktivnost karnozina temelji na njegovi antioksidativni, anti-glikacijski in anti-karbonilacijski aktivnosti, poleg keliranja težkih kovin in sposobnosti puferiranja. Zaključujemo da se Karnozin Extra lahko priporoča pacijentom ki so pod uplivom  oksidativnega stresa, kot visoko učinkovita naravna tvar ki nima neželjenih stranskih učinkov.

 

Osnovne biološke funkcije karnozina so:
• Puferiranje mlečne kisline – ohranjanje pH vrednosti mišic pri naporu;
• Kelacija težkih kovin (čišćenje organizma od težkih kovin);
• Odklanja svobodne radikale svojim antioksidativnim učinkom;
• odklanja molekule sladkorja = inhibicija glikacije (neencimske glikolizacije);
• Inhibicija karbonilacije proteinov = takoimenovane karnozilacije (gikacija in karbonilacija – tipičen proces za starenje proteinov);
• Odvajanje aldehidov (eliminator aldehidov);
• Vloga nevrotransmitera;
• Zaščita proteazoma;
• Zmanjšanje upalnega in kancerogenega učinka citokina IL-8;

 

Zaključek je ta, da karnozin odklanja aldehide in eliminira dokončne, škodljive produkte metabolizma, kot so degenerativni deli proteina (poškodovane verige proteinov, sladkorja in fosfolipidov), dokler iztočasno ima glavno vlogo v formiranju novih, bolj rezistentnih struktur. Kot dodatek prehrani Karnozin Extra ima vlogo v zmanjšanju komplikacij dijabetesa, pri arterosklerozi, Alzheimerjevi bolezni, Parkinsonove bolezni, epilepsije, autizma, disleksije, šizofrenije in podobnih sindromov.

Dokazano je da karnozin zavira neencimsko glikolizacijo in oblike proteinov pridobljene skozi cross-linking, a nastale z delovanjem aldehidov, aldoz, ketoz, trioz in malondialdehidov (MDA – izdelek lipidne peroksidacije ki nastaja pod uplivom svobodnih radikalov kisika na lipidne tvari). Karnozin potlači skrajnje oblike glikolizacije proteinov (Advanced Glycolysation End products ili AGEs), induciranih z  MDA. On, prav tako, potiskuje oblike dobite s pomočjo cross-linkinga DNK proteinov ki nastajejo pod delovanjem acetaldehidov in formaldehidov. Izdelek lipidne peroksidacije MDA stopa v reakcijo z proteini in se dogajajo produkti ki se odkrivajo v preizkusih kot dokaz karbonilacije proteina.