Karnozin in Karbonilacija proteinov

Zakaj so stareši ljudi in živali vizualno drugačne od mlajših? Ukolikor želite odgovor v enem stavku, ponavadi je to zaradi spremembe proteinov v organizmu. Proteini so tvari ki so su najbolj pomembne za vsakodnevno funkcioniranje živih organizmov. Se pravi, njihova modifikacija ima značajen upliv na funkcijo organizma in na njegov izgled. V tem desetletju, številni raziskovalni projekti so bili fokusirani na raziskovanje modifikacije proteina, kot najbolj pomembnega vzroka starenja in degenerativnih bolezni. Te modifikacije proteina (poslabšanja, spremembe strukture ipd.) posledica so oksidacije (upliva svobodnih radikalov) in glikacije.

Naše telo je, v glavnem, narejeno od proteinov. Vendar, naš antioksidativni sistem in ostali zaščitni procesi ne morejo popolnoma zaščititi proteine. Oni so v nevarnosti da se podvržejo destruktivnim spremembam v teku življenja, posebej z delovanjem svobodnih radikalov, glikacije, kot tudi procesom imenovanim karbonilacija. Drugače povedano, karbonilne skupine (>C = 0) vezujejo se za molekule proteinov (pa tudi za molekule fosfolipidov) – kar dovodi do izkrivljenja strukture proteina v procesu ki se imenuje proteoliza. Glede na to da karbonilacija proteina nastaje pred zgubo integriteta celične membrane, ona je povezana z toksičnim procesom, ki pripelje do starenja in smrti celic.

Večina procesa modifikacije proteinov, njihova denaturacija in proteoliza (resolucija) so izzvane z oksidacijo (svobodni radikali), karbonilacijo, nastankom navzkrižnih zvez (cross-links), z glikacijo in nastankom naprednih dokončnih glikacijskih izdelkov (AGEs). Ti procesi se ne pojavljajo samo v splošnih spremembah z zvezi z starenjem, več so tipični za spremembe ki se manifestirajo z starenjem kože, razvojem katarakte in v degenerativnih procesih živčnih celic (npr. izguba pamčenja, demenca ipd.).
Številna znanstvena raziskovanja predlagajo karnozin kot učinkovito tvar ki deluje proti vseh omenjenih procesov denaturacije proteinov. Karnozin reagira z karbonilno skupino in formira takoimenovani protein-karbonil-karnozin adukt, z čem varuje protein i obrača škodljivi proces v obnavljanje poškodovanih struktur proteinov.

Karnozin Extra je izdelek ki bistveno presega tradicionalne antioksidanse kot so vitamin E in selen, ki niso toliko učinkoviti koliko se je prej mislilo.

Tradicionalni antioksidansi zagotovo  imajo pomembno vlogo v različnih procesih odklanjanja svobodnih radikalov, ampak nimaju upliva na karbonilacijo in glikacijo. Ni suma da upliv različnih antioksidansov predstavlja ključen proces biokemičnih reakcij ki varujejo od svobodnih radikalov, koji poškodujejo biološke strukture. Pričakovati da bodo tradicionalni antioksidansi zaščitili od razbrzdanih procesov glikacije in karbonilacije je isto ko i graditi hišo z odvijalcem – osnovnim orodjem, ali popolnoma nesposobnim da zameni ostala pomembna orodja.

Karnozin je čisto in naravno, večnamensko in univerzalno sredstvo zaščite proteinov, razvito z evolucijo, kako bi upravljalo z štavilnimi faktorji povezani z procesima degradacije proteinov. Bežne kemične reakcije ki dezorganizirajo biološke strukture in funkcije v poteku starenja so rezultat toksičnih uplivov veliko notarnjih in fundamentalnih elementov organizma – kisika, sladkorja, masti in osnovnih kovin. Organizam ne more obstati brez teh biokemijskih elementov. Nedavno nam je znanost o prehrani ponudila informacije da bi bolje razumeli njihove uplive in imali boljšo kontrolo. Proteini nisu edini ki so denaturirani z karbonilacijo – fosfolipidi so prav tako dovzetni za karbonilacijo. Karbonilacija fosfolipidov povzrokuje poškodbe uglavnem v centralnem in perifernem živčanem sistemu ki vodijo do motenj v spominu in percepciji. Karnozin lahko zaščiti fosfolipide od karbonilacije, verjetno ih tudi regenerirati (kot to naredi z proteini), zaradi tega ni slučajno da je ta čudoviti dipeptid neverjetno pomemben „nevroprotektor“ (varuje živčne celice).