Karnozin i Parkinsonova bolezen

Parkinsonova bolezen (PB) je kronična neuro-degenerativna bolezen ki jo karakterizira progresivna izguba dopaminskih neuronov v snovi nigra pars compacta (SNPC). Razvoj Parkinsonove bolezni se pri pacijenatih klinično manifestira zkozi resna motorična poškodovanja, uključno z nekontroliranim tremorjem, bradikinezijo, rigidnost ter posturalno neravnovesje.


Glavni uzrok te bolezni, na atomski ravni, so svobodni radikali in njihovi toksični metaboliti ki uničujejo nekatere možganske celice. H2O2 i TPA (vodik peroksid in tetranozolphorbol acetat) so dva svobodna radikala ki lahko začasno poškodujejo možganske celiice. Karnozin lahko prepreči nastanek teh radikalov in s tem zaščiti možganske celice od poškodbe.

Prav tako, tako imenovana Lewijeva telesa, v CŽS-u oseb zbolelih od PB, akumulirajo snov α-sinuklein ki pospešuje proces razvoja Parkinsonove bolezni. Alfa-sinuklein nastaja zaradi oksidativnega stresa. Karnozin lahko zmanjša oksidativni stres in akumuliranje α – sinukleina. Zaradi te svoje funkcije Karnozin Extra se priporoča kot dodatni tretma v zdravljenju Parkinsonove bolezni, kot tudi za preprečevanje njenega nastanka.

 

Drži se da mitohondrijalna disfunkcija kot rezultat oksidativne poškodbe igra pomembno vlogo v Parkinsonovi bolezni. Pokazalo se je da karnozin zmanjšuje oksidativne poškodbe v zvezi z Parkinsonovi bolezni.


MPTP je neurotoksin ki izziva simptome v zvezi z Parkinsonovi bolezni (kradkočasni tremor, gubitek teže, rigidnost ipd.). Ena študija na živalih pokazala je da je z aplikacijo karnozina (100 mg / kg u toku 14 dana) zmanjšana moč MPTP-induciranih simptomov. To pomeni nižje ravni lipidnih hidroperoksidov in aktivnosti MAO B v možganih.


Študije so pokazale da pacijenti z PB pogosto imajo poškodovano gliceraldehid dehidrogenazo ki je pomemben encim ki se nahaja v frontalnem korteksu možganov . Tako spremenjen encim zmanjša proizvajanje ATP-a in poveča proizvodnjo visoko toksičnega agensa, metilgloksala. Karnozin ščiti od oškodovanja nastalih z modificiranim encimom gliceraldehid dehidrogenaze.

Karnozin Extra također naredi ravnovesje proteinov tako da zmanjša metilgloksal, ki se pogosto povečuje pri pacijentih z Parkinsonovoboleznijo. Nigra snov možganov (del CŽS-a kjer nastaja dopamin) nagnjena je reakciji s metilgloksalom, posebej v prisotnosti visokoga sladkorja v krvi. Karnozin preprečuje to škodlojibo reakcijo. Karnozin tudi inhibira toksičnost malondaldehida (MDA) v neuronih in preprečuje stvaranje karbonilnih proteinov in navzkrižnog povezovanja proteinov povezanih z PB.

L-dopa je zdravilo ki se pogosto uporablpja za održevanje ravni dopamina pri pacijentih z PB. Na žalost, nekateri izmed stranskih učinkov L-dopa so neurotoksični (npr. Tisti ki vsebujejo aldehidne skupine). Karnozin neutralizira te toksične spojine in  je zaradi tega je odličen dodatek terapiji v kombinaciji z L-dopa. V bistvu, ena študija pokazala je kako je zdravljenje s kombinacijo L-dopa i karnozina (1,5 g / dan) poboljša več neuroloških simptomov, kot što so rigidnost ekstremitetov in je pripeljala do bolšje pokretljivosti. To nastaja zaradi zmanjšanja karbonilnih (poškiodovanih) proteinov v krvi.