Karnozin in Profesionalni šport

Med intenzivnim delovanjem mišic in pri akumulaciji mlečne kisline (višek H+ iona), dogaja se bistveno povečanje kisline v mišicah, kar izziva utrujenost mišic, zmanjšanje moči in izdržljivosti, ter upočasnjena regeneracija. Ruski znanstvenik E.S.Severin dokazal je leta 1953. da karnozin bistveno doprinaša fiziokemičnem ravnovesju kislosti (puferiranju) v skeletnih mišicah, vzdržujoč acidobazno ravnovesje med intenzivim delom mišic. Karnozin predstavlja 30% od vse puferske kapacitete organizma. Nedavne raziskave potrdile so da povečana koncentracija karnozina in povečana puferska kapaciteta za H+ ione, kar pomeni da karnozin regulira(puferira) kislost (pH) znotraj celice. Pomembno dejstvo je da karnozin manifestira to lastnost tudi ko se jemlje pred telovadbo.

Splošno je znano da akumulacija mlečne kisline v mišicah ki delajo izziva zmanjšanje pH vrednosti, oz. povečanje kislosti, kar dovodi do utrujenosti mišic, celo tudi njihove opešanosti. Zmanjšanje koncentracije karnozina v poteku življena dovodi do potrtosti mišične moči in izdržljivosti. Suplementacija z Karnozinom Extra povečuje koncentracijo karnozina, in s tem izziva hitrejše okrevanje, povečanje moči, odpornosti, izdržljivosti in hitro regeneracijo.

Karnozin Extra prav tako pomaga delovanje takoimenovane kalcij pumpe v sarkoplazmatičnem retikulumu celic v mišicah in vzdržuje odprte kanale kalcija. Pumpa preneha delovati zaradi zmanjkanja karnozina, kanali kalcija se zapirajo kot posledica povečanja kislosti, povečanja lipidne peroksidacije in akumulacije malondialdehida (MDA). Karnozin preprečuje razvoj teh škodljivih reakcij  in prestavlja idealen naravni dodatek v športu. Karnozin ni doping snov. V športu in bodibildingu karnozin tudi sodeluje v detoksikaciji reaktivnih aldehidov katere formira lipidna peroksidacija med delovanjem mišic.

Številna raziskovanja potrdila so da karnozin ščiti mišice od poškodb, povečuje njihovo moč, odpornost, izdržljivost in pospešuje regeneracijo. Zgoraj omenjene značilnosti karnozina so tudi raziskane s stališča kvantitete ki lahko povzroči te rezultate. Raziskave so potrdile da je minimalna količina ki izziva prestanek lipidne peroksidacije 2.5 mM i 1.0 mM za preprečevavanje karbonilacije. Takšne koncentracije se dosegajo po nehaj mesecev suplementacije z karnozinom (na podlagi enega raziskovanja do 13 mesecev). Dodatki prehrani ki vsebujejo 1,8% karnozina 5x povečujejo koncentracijo v mišicah po samo 8 tednih. S tem Karnozin Extra prestavlja idealen suplement za športnike.

Ugotovljeno je da športniki ki se ukvarjajo z anaerobnimi športi recimo šprinterji in bodibilderi imajo večje intramuskularne koncentracije karnozina. Razvidno je da trening povečuje koncentracijo karnozina mišic pri tej zvrsti športnikov. Na primer, nekatere raziskave so pokazale da vadba povečuje aktivnost encima karnozinaze v plazmi i zmanjšuje izločanje karnozina kar dovodi do večje koncentracije karnozina v mišicah. Nekoliko raziskav je objavilo da karnozin lshko poveča zmogljivosti vaje visoke intenzitete, poveča mišično maso, poveča VO2 maksimum (aerobni kapacitet) i pospeši adaptacijo na trening. Mehanizem ki stoji v ozadju teh učinkov ni popolnoma razkrit, ampak se vsaj deloma lahko prišteje sposobnosti karnozina da poveča pufersko kapaciteto mišic.

Suplementacija z karnozinom je relativno nova in je vse večje področje raziskovanja. Nosi potencialne koristne učinke pri treningu velike intenzitete, uključno z anaerobnim šprintom in z treningi z obremenitvijo. Obstaja tudi potencial dodatnih učinkov karnozina, skupaj z drugimi snovmi, kako bi se dodatno poboljšali mogoči ergogeni efekti. Obstaja še veliko možnosti za nadaljnja raziskovanja v zvezi z uporabo Karnozina Extra.