Antioksidanti i slobodni radikali

Antioksidanti su molekuli koji mogu da spreče oksidaciju drugih molekula. Oksidacija je hemijska reakcija u kojoj se elektroni prenose sa oksidacionog sredstva na neki molekul. U oksidacionim reakcijama nastaju slobodni radikali, koji započinju lančane reakcije. Slobodni radikali su reaktivna jedinjenja, koja imaju elektron viška i zato stupaju u reakcije sa drugim molekulima, i na taj način dovode do oštećenja ćelijskih struktura. Antioksidanti sprečavaju lančane reakcije u kojima se oštećuju drugi moleluli u ćelijama, tako što se sami oksidišu.

Vitamin C, vitamin E, vitamin A, koenzim Q10, glutation, alfa lipoinska kiselina su najčešće spominjani i upotrebljavani antioksidanti. Iako je njihov antioksidativan efekat potvrđen i snažan, moramo se osvrnuti i na sledeće činjenice. Naime, ukoliko antioksidant preuzme 1 elektron sa slobodnog radikala i time isti neutrališe, dobijajući taj jedan nesparen elektron i sam počinje da se ponaša kao slobodan radikal. Time se, ne samo poništava njegov antioksidativan efekat, nego dolazi do lančane radikalske reakcije u kojoj se moraju aktivirati antioksidativni ćelijski sistemi kako bi se ove nepoželjne reakcije neutralisale. Zato se preporučuje da se u suplementima, uz svaki antioksidant, nađu i bioflavonoidi (polifenoli) kojima njihova hemijska struktura omogućava da vežu ne 1 nego 2 elektrona tj par i time sami ne postanu slobodni radikali.

Kod Karnozina Extra nailazimo na ovaj slučaj, gde karnozin i vitamin E preuzimaju na sebe slobodne elektrone od slobodnih radikala, a te elektrone kasnije prebacuju na polifenole iz semena groždja, koji zaustavljaju slobodno-radikalsku reakciju, jer ne vezuju slobodan elektron, nego par elektrona.

Rezultat: Jak i snažan antioksidativan kapacitet, bez daljih neželjenih slobodno-radikalskih lančanih reakcija koje još više oštećuju strukture membrana, proteina, lipida i DNK.