Karnozin i Biološki efekti

Aktivnost karnozina bazirana je na njegovoj antioksidativnoj, anti-glikacionoj i anti-karbonilacionoj aktivnosti, pored heliranja teških metala i sposobnosti puferovanja. Zaključujemo da se Karnozin Extra može preporučiti pacijentima koji se nalaze pod oksidativnim stresom kao prirodna supstanca koja ima visoku efikasnost i nema neželjenih efekata.

Osnovne biološke funkcije karnozina su:
• puferovanje mlečne kiseline – održavanje pH vrednosti mišića pri naporu;
• helacija teških metala (čišćenje organizma od teških metala);
• uklanja slobodne radikale svojim antioksidativnim efektom;
• uklanjanje molekula šećera = inhibicija glikacije (neenzimske glikolizacije);
• inhibicija karbonilacije proteina = takozvane karnozilacije (gikacija i karbonilacija – tipičan proces za starenje proteina);
• odvajanje aldehida (zaplenjivač aldehida);
• uloga neurotransmitera;
• zaštita proteazoma;
• smanjenje anti-inflamatornog i kancerogenog efekta citokina IL-8;

Zaključak je da karnozin otklanja aldehide i da eliminiše krajnje, štetne produkte metabolizma, kao što su degenerativni delovi proteina (oštećeni lanci proteina, šećera i fosfolipida), dok istovremeno ima glavnu ulogu u formiranju novih rezistentnijih struktura. Kao dodatak ishrani Karnozin Extra ima ulogu u smanjenju komplikacija dijabetesa, kod ateroskleroze, Alchajmerove bolesti, Parkinsonove bolesti, epilepsije, autizma, disleksije, šizofrenije i sličnih sindroma.

Dokazano je da karnozin potiskuje neenzimsku glikolizaciju i oblike proteina dobijene putem cross-linkinga, a nastale delovanjem aldehida, aldoza, ketoza, trioza i malondialdehida (MDA – proizvod lipidne peroksidacije koji nastaje pod dejstvom slobodnih radikala kiseonika na lipidne supstance). Karnozin potiskuje krajnje oblike glikolizacije proteina (Advanced Glycolysation End products ili AGEs), indukovane od strane MDA. On, takođe, potiskuje oblike dobijene cross-linkingom DNK proteina koji nastaju pod dejstvom acetaldehida i formaldehida. Proizvod lipidne peroksidacije MDA stupa u reakciju sa proteinima i dobijaju se produkti koji se otkrivaju testovima kao dokaz karbonilacije proteina.

https://www.researchgate.net/publication/258056381_Physiology_and_Pathophysiology_of_Carnosine