Karnozin i Alchajmerova bolest

Alchajmerova bolest (AB) je sporo progresivna bolest mozga koja se odlikuje gubitkom pamćenja i eventualno poremećajima u razmišljanju, planiranju, govoru i percepciji. Alchajmerova bolest je najčešći uzrok demencije – grupa poremećaja CNS-a koja prouzrokuje gubitak intelektualnih i socijalnih veština.  U principu, u Alchajmerovoj bolesti moždane ćelije propadaju i umiru, što uzrokuje stalni pad u memoriji i mentalnoj funkciji.
Mnogi naučnici veruju da je uzrok nastanka Alchajmerova bolesti povećanje proizvodnje i / ili akumuliranja određenog proteina (beta- amiloid protein ) u mozgu koji dovodi do disfunkcija ili smrti nervne ćelije. Dalje, neke studije o ovoj bolesti pokazale su povećanu koncentraciju jona cinka i bakra u mozgu pacijenata obolelih od Alchajmerove bolesti.

Eksperimentalne studije pokazale su da karnozin može smanjiti ili u potpunosti sprečiti oštećenje ćelija čiji je uzrok toksičan efekat beta amiloida, protein karakterističan za Alchajmerovu bolest.  Beta amiloid reaguje sa određenim RAGE receptorima  i dovodi do oštećenja nervnih ćelija i moždanih arterija. Karnozin Extra blokira i inhibira aktivnost beta-amiloida i na taj način štiti nervno tkivo od razvoja demencije.

Osim ovoga, karnozin štiti moždane ćelije svojim neutrališućim efektom od jedne izuzetno toksične supstance, α-β-nezasićenog aldehida akroleina, koji se formira tokom peroksidacije poli nezasićenih lipida. S obzirom na to da se karnozin bori protiv svih vrsta aldehida, ovo daje odgovor zašto je Karnozin Extra univerzalni ćelijski zaštitnik i igra preventivnu ulogu u Alchajmerovoj bolesti i drugim bolestima povezanim sa oksidativnim stresom.

Nivo karnozina je znatno niži kod pacijenata sa Alchajmerovom bolešću i drugim neuro-degenerativnim poremećajima, što ukazuje da ili nedostatak karnozina doprinosi bolesti ili verovatnije, da se simptomi bolesti manifestuju sporije upotrebom karnozina. U svakom slučaju, može se očekivati da se dodatkom karnozina eliminiše većina ćelijske toksičnosti koja doprinosi ovim bolestima. Rezultati istraživanja na životinjama i ljudima sada pridaju važnu ulogu karnozinu u prevenciji Alchajmerove bolesti.

Karnozin takođe deluje preventivno i na kasnije mehanizme koji prate Alchajmerovu bolest. Joni cinka i bakra verovatno menjaju hemijsku strukturu normalnih beta-amiloida i oni su razlog za njihovu toksičnost. Ova promena zahteva blago kiselu sredinu koja vezuje jon cinka i / ili bakra sa beta-amiloidom. Ovi uslovi (kiseli medijum i povećana koncentracija jona cinka i bakra) prisutni su kao deo upalne reakcije na mestu oštećenja. Karnozin, kao odličan helator bakra i cinka (i drugih metala), u stanju je da odstrani ove teške metale iz tela. Ovo može ukazati na još jednu važnu funkciju karnozina u sprečavanju i odlaganju napretka Alchajmerove bolesti i drugih degenerativnih bolesti mozga.

Važno! Da li su svi suplementi koji sadrže karnozin isti?! (Kliknite na link za više informacija.)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21423579