Karnozin i Dijabetes

Dijabetes melitus je bolest u kojoj su nivoi glukoze u krvi previsoki. Glukoza dolazi od hrane koju unosimo. Insulin je hormon koji pomaže da glukoza uđe u ćelije i da im da energiju. Kod dijabetesa tipa 1, telo ne pravi insulin. Kod dijabetesa tipa 2, koji je češći tip, ljudsko telo ne pravi insulin u dovoljnoj meri ili ga ne koristi u potpunosti. Bez dovoljno insulina, glukoza ostaje u krvi. Dijabetes melitus nije običan poremećaj, predstavlja niz metaboličkih stanja povezanih sa hiperglikemijom, uzrokovanoj defektima u sekreciji insulina i / ili dejstvom insulina. Izlaganje hroničnoj hiperglikemiji može dovesti do mikro-vaskularnih komplikacija u retini, bubregu ili perifernom nervnom sistemu.

Studije pokazuju da dijabetičari i ljudi koji su pred nastanak dijabetesa imaju niske koncentracije (63% ispod normalnog) karnozina u mišićnim i moždanim ćelijama. Gojazni ljudi koji su uzimali Karnozin Extra pokazali su smanjenje nivoa šećera u krvi.

Oksidativni stres je identifikovan kao mehanizam za oštećenje ćelija i disfunkciju kod raznih bolesti. Trenutno razumevanje metaboličkih promena povezanih sa razvojem insulinske rezistencije usredsređeno je na ulogu oksidativnog stresa i njegovu interakciju sa zapaljenskim procesima na nivou tkiva i organizma. Oksidativni stres povezan sa gojaznošću je važan faktor koji doprinosi razvoju insulinske rezistencije u adipocitima (ćelije masnog tkiva), kao i miocitima (mišićne ćelije). Dalje, oksidativni stres je povezan sa mitohondrijalnom disfunkcijom i smatra se da nepravilna funkcija mitohondrija ima ulogu u metaboličkim defektima povezanim sa oksidativnim stresom. Od različitih efekata oksidativnog stresa, karbonilacija proteina je identifikovana kao potencijalni mehanizam u osnovi mitohondrijalne disfunkcije. Karnozin  Extra je dodatak ishrani koji štiti ćelije od oksidativnog stresa različitim mehanizmima, uključujući njegov antioksidantni i anti-karbonilacijski efekat na mitohondrijalnom nivou.

Nema sumnje da su svi dijabetičari upoznati sa HbA1c. Ovo je glikozilirani hemoglobin, koji pruža informacije o nivou glukoze u krvi u proteklih nekoliko meseci. Najnovije studije pokazuju da najvažniji efekat karnozina verovatno anti-glikacijski efekat.

Dijabetes intenzivira proces glikacije, što je jedan od razloga (ali ne i jedini) da arterije dijabetičara postaju podložne zadebljanju svojih zidova, a potom i razvoju ateroskleroze. Pojava ateroskleroze kod pacijenata sa dijabetesom je tri puta veća nego kod onih koji ne boluju od ove bolesti, kao i incidenca infarkta miokarda i cerebrovaskularnih poremećaja.

Karnozin Extra kontroliše nivo šećera u krvi pomoću H3 receptora autonomnog (vegetativnog) nervnog sistema.Testovi na životinjama su pokazali da skotni miševi sa nedostatkom karnozina imaju znatno veću šansu da rode potomke sa dijabetesom. Ovo je objašnjeno efektom karnozina koji poboljšava toleranciju na glukozu kod fetusa. Na ovaj način karnozin može biti značajan suplement majkama koje boluju od dijabetesa, pošto smanjuje rizik da njihova deca obole od ove bolesti.

Karnozin štiti pacijente od dijabetične nefropatije. Studije sprovedene na pacovima od strane tima japanskih naučnika pokazale su mogućnost upotrebe L-karnozina u cilju smanjenja nivoa glukoze u krvi regulacijom aktivnosti autonomnih nerava. Karnozin Extra pokazuje efekat anti-glikacije i inhibira sekundarne komplikacije povezane sa dijabetesom.

Kao što stabilizuje šećer u krvi kod dijabetičara, karnozin takođe štiti od mnogih komplikacija dijabetesa, kao što su otkazivanje organa, gubitak sluha, osteoporoza, problemi sa vidom, oštećenja srca i još mnogo toga. Dijabetičari često imaju perifernu neuropatiju – stanje u kojem su oštećeni nervi u ekstremitetima tela (šakama, nogama i rukama). Karnozin može sprečiti bol koji se javlja kod ovih stanja.

Karnozin Extra je pogodan za sve vrste dijabetesa, jer smanjuje rizik od razvoja komplikacija dijabetesa, kao što su srčane i cerebrovaskularne bolesti, ateroskleroza, bolesti bubrega i očiju.

Šta je to glikacija?

Proces nazvan glikacija (glikozilacija) odvija se svake sekunde u čitavom našem telu. Ova reakcija može da se opiše kao vezivanje molekula proteina za molekul šećera (glukoze), a praćen je stvaranjem oštećenih, nefunkcionalnih struktura. Ovaj proces glikacije menja strukturu proteina i smanjuje biološku aktivnost istog. Glikacijski proteini, akumulirani u pogođenim tkivima, jasan su pokazatelji poremećaja. Mnoge bolesti koje su u vezi sa starenjem, kao što su ateroskleroza, katarakta i neke neurološke bolesti, barem se delimično mogu pripisati glikaciji.

Karnozin Extra, koji sprečava glikaciju, igra važnu ulogu i u uklanjanju glikacijskih proteina. Takozvana karnozinilacija – proces vezivanja karnozina za denaturisani molekul, omogućava uklanjanje glikacijskih proteina iz ćelija.

Glikacija, poznata u biohemiji kao Majlardova reakcija između proteina i glukoze, smatra se važnim faktorom starenja, komplikacija izazvanih dijabetesom, a verovatno i kod malignih tumora. Glukoza je „hrana“ za glikaciju, maliciozno vezivanje proteina/glukoze praćeno je stvaranjem slobodnih radikala, što vodi do „AGEs“ (napredni glikacijski produkti). Kada se „AGEs“ formiraju, oni reaguju sa susednim proteinima i grade patološke ukrštene veze (cross-links), koje uzrokuju stvrdnjavanje i ukočenost tkiva. Predmet je tekućih rasprava da zapravo nijedan drugi molekul nema tako važan, potencijalno toksičan, uticaj na proteine kao „AGEs“. Dijabetičari grade ogromne količine „AGEs“-a, znatno ranije tokom života u odnosu na zdrave osobe, taj proces potpuno remeti organe čije funkcionisanje zavisi od fleksibilnosti. Dokazano je da glikacijski procesi samostalno dovode do „stvrdnjavanja“ arterija kod dijabetičara. „AGEs“ pokreće čitav niz destruktivnih procesa kada se veže za povezane ćelijske strukture. Jedan od rezultata je stvaranje 50 puta više slobodnih radikala. Stoga, dijabetes je zapravo, bolest ubrzanog starenja i izvor za „AGEs“ , u tom slučaju su posebno napadnute arterije, sočivo oka i mrežnjača, periferni nervi i bubrezi. Sprečavanje glikacije znači da su oštećenja praćena upalnim i degenerativnim promenama, ublažena. Pacovi sa dijabetesom, netretirani glikacijskim inhibitorima, pokazuju duplo veća oštećenja glomerula bubrega izazvana „AGEs“ –om, u poređenju sa kontrolnom grupom koja je tretirana ovim inhibitorima.

Suplementacija glikacijskim inhibitorima može omogućiti sprečavanje mnogih devijacija koje prate proces starenja. S obzirom na to da karnozin strukturno sadrži mesta koja glikacija napada, karnozin mora biti žrtvovan kako bi zaštitio svoj cilj. Karnozin, takođe, podržava proteolitičke puteve, tj. uklanjanje oštećenih, nepotrebnih i često štetnih proteina.

Stoga, Karnozin Extra sa svojim antiglikacijskim dejstvom može biti koristan u prevenciji i lečenju komplikacija izazvanih dijabetesom, kao što su katarakta, neuropatija, ateroskleroza i otkazivanje bubrega.

Istraživač J.Vinson (Univerzitet Granton, PA, SAD) je proučio sposobnost karnozina da inhibira proteinsku glikaciju i formiranje AGE-a. Rezultati ove studije pokazali su da je karnozin zaista važan antioksidant in vivo. Iako je mehanizam inhibicije još uvek nejasan, pokazano je da je karnozin antioksidant i / ili se vezuje za šećere. Kao rezultat, formiranje proizvoda AGE i Amadorijevih produkata je inhibirano. Vinson predlaže da se karnozin može koristiti kao lek za smanjenje glikacije u ćelijama.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29420997

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29496567