Karnozin-osnovne informacije

Karnozin je 100% prirodna supstanca – protein, dipeptid koji se sastoji od 2 aminokiseline: beta-alanina i L-histidina. Naziva se još i neuropeptid zbog svoje zaštitne uloge u nervnom sistemu, naročito u mozgu. Karnozin se prirodno nalazi u ljudskom organizmu, dok se njegova najveća koncentracija nalazi u skeletnim mišićima, srcu, malom mozgu i u kori velikog mozga. Karnozin svoje funkcije najviše ispoljava u tzv “ekscitabilnim” tkivima, kao što su mišićno i nervno tkivo. U ovim tkivima, izuzetno je važno održavanje odgovarajućeg pH i električnog naboja. Do sada izvedene studije pokazuju da sadržaj karnozina u ljudskom organizmu zavisi od pola (nivo je viši kod muškaraca), starosti (postoji smanjenje koncentracije karnozina tokom starenja) i ishrane (osobe na vegetarijanskoj ishrani imaju nižu koncentraciju karnozina u skeletnim mišićima).

Kao dijetetski suplement, karnozin je dostupan godinama. Međutim, nije ni blizu toliko popularan koliko bi trebalo da bude, zasnovano na postojećim naučnim podacima.

Karnozin Extra unet per os (oralno) ne pokazuje nijedan neželjeni efekat, kompatibilan je sa bilo kojom medicinskom terapijom, ne interferira sa bilo kojom poznatom supstancom i naučno je dokazano da karnozin mogu uzimati deca, pa čak i bebe. Kada govorimo o upotrebi karnozina u sportu, važno je pojasniti da karnozin nije doping supstanca prema zvaničnim podacima Svetske antidoping agencije.

S obzirom da se radi o potpuno netoksičnom prirodnom proteinu, znači da ljudi mogu unositi količine karnozina koje žele i to bez ikakvih nuspojava. Svaka neutrošena količina će se jednostavno izlučiti iz tela putem urina i znojenja.

Hemijska struktura L-Karnozina (C9H14N4O3):

IUPAC ime: (2S)-2–3[(3-Amino-1-oxopropyl)amino]-(3H-imidazol-4-yl)propanoic kiselina

Kako karnozin deluje?

Jednostavno obnavljanjem normalnog upravljanja ćelijskih ciklusa. Za bolje razumevanje kako karnozin deluje, treba zamisliti sledeće: svakom “motoru” potrebno je redovno menjanje ulja, jer tokom svog rada, različite mikroskopske (ali i veće) čestice uzrokuju pojavu abrazije. Ulje sadrži deterdžente koji rastvaraju čestice. Kada se deterdžent potroši, količina otpadnih čestica se povećava, oštećuju unutrašnju glatku površinu, motor gubi moć, sve do totalnog prestanka rada. Telu je, takođe, potreban efikasan metod uklanjanja metaboličkog otpada, a to su, uglavnom, ostaci uništenih struktura proteina. Ovo “proteinsko blato” ako se ne ukloni, nagomilava se u ćeliji i, uzrokuje usporavanje životnog ciklusa funkcionisanja ćelije, sve do potpunog zaustavljanja. Ovo, takođe, može da poremeti efektivnu deobu ćelija i, verovatno još značajnije, da dozvoli potencijalnu reprodukciju ovih abnormalnih ćelija. Ovo vodi ka povećanju hromozomske nestabilnosti, koja rezultira degenerativnim promenama ili malignim tumorima. Drugi mogući ishod je razvoj ćelija koje stare, kada “istrošena” ćelija prestane sa deobom. Karbonilacija proteina postaje osnovni uzrok umiranja ćelija. Karnozin predstavlja osnovni faktor za održivost i očuvanje zdravih netaknutih proteina, njihove funkcionalnosti i rano zamenjivanje.

Poslednjih godina se pojačava interesovanje i pažnja usmerena ka svojstvima karnozina, koji se smatra supstancom veka i postaje osnovni medicinski preparat namenjen ljudima svih uzrasta, posebno onima sa 40 godina i više. Studije o karnozinu se sprovode u USA, Australiji, UK, Japanu, Skandinaviji, Rusiji i Kini. Preporučuju ga specijalisti kao važan nutritivni suplement u odlaganju procesa starenja. Karnozin su proučavali mnogi važni naučnici (Brus Ejms i njegov tim sa Berklija UCLA, jedan od najvećih eksperata na polju molekularne biologije).

Karnozin Extra predstavlja proizvod koji značajno prevazilazi tradicionalne antioksidanse, kao što su vitamin E ili selen, koji nisu toliko efikasni koliko se ranije mislilo.

Najvažnije osobine Karnozina:

 • bezbedan, prirodno se javlja u ljudskom telu i hrani,
 • antiinflamatorni i antikancerogen efekat,
 • univerzalan antioksidans i čistač aldehida,
 • upija toksične efekte hidroksilnih radikala, superoksida i peroksila,
 • zaštitnik hromozoma (DNK) od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima,
 • sprečava peroksidaciju lipida,
 • značajno inhibira procese glikacije (na prirodan način),
 • inhibira stvaranje AGEs-a, štiti proteine od oštećenja izazvanih AGEs-om,
 • sprečava formiranje cross-links proteina,
 • pruža multifunkcionalnu zaštitu proteina i fosfolipida,
 • štiti proteine od štete nastale karbonilacijom,
 • inhibira procese oštećenja zdravih proteina od strane njihovih denaturisanih oblika,
 • pomaže u recikliranju oštećenih proteina štiteći proteazome,
 • pomaže očuvanje normalnog oporavka proteina,
 • ima značajan pozitivan efekat kod autističnih poremećaja,
 • štiti moždane ćelije od oštećenja,
 • štiti moždane proteine,
 • deluje kao neurotransmiter,
 • podmlađuje ostarele kultivisane ljudske ćelije,
 • produžava životni vek,
 • štiti od toksičnog uticaja teških metala, helira cink i bakar (pozitivani efekti kod Alchajmerove bolesti),
 • sprečava formiranje cross-links beta-amiloida kod Alchajmerove bolesti.

U prirodi, glavni izvor karnozina je crveno meso. Uglavnom se apsorbuje u gornjem digestivnom traktu (u jejunumu), a onda iz krvi direktno stiže do mišića, srca, mozga i drugih organa. Ljudska plazma ne sadrži merljivu količinu karnozina, pa se laboratorijska analiza krvi ne može koristiti kao dokaz njegovog mogućeg deficita. Međutim, sadržaj karnozina u plazmi se povećava usled povreda mišića, a onda se njegova količina može koristiti kao detektor ovih povreda.

Karnozin Extra je visoko efikasan protein protiv starenja koja poseduje moćne antioksidantne i neurotransmiterske osobine a ponaša se i kao hvatač slobodnih radikala. Karnozin inhibira formiranje karbonilnih grupa, čime se smanjuje stvaranje nefunkcionalnih proteina. Karnozin povećava maksimalnu sposobnost deljenja ćelija, štiti od oksidacije DNK, blokira glikozilaciju i smanjuje završne produkte glikacije (AGE),  a deluje i kao stabilizator ćelijske membrane i intracelularni pufer.

Karnozin se sintetiše u organizmu iz amino kiselina, alanina i histidina pomoću enzima karnozin-sintetaze. Ova reakcija se generalno odvija u mozgu i mišićima. Druga grupa enzima, koja se nazivaju dipeptidaze grade karnozin u krvi i drugim tkivima.

Karnozin ima posebnu osobinu koja omogućava regulaciju ćelijskih i enzimskih procesa kada su “neispravni”: kada su previše aktivni, karnozin ih potiskuje a kada nisu dovoljno aktivni, aktivira ih. Na primer, karnozin pokazuje svojstva anti-trombocitne agregacije (razblaživanje krvi, kako bi se sprečila tromboza) kod pacijenata sa povećanim zgrušavanjem krvi i obratno, povećava sposobnost agregacije trombocita kod ljudi sa povećanim krvarenjima (Boldyrev, Aldini & Derave, 2013)

Važno! Da li su svi suplementi koji sadrže karnozin isti?! (Kliknite na link za više informacija.)

Reference

Boldyrev, A. A., Aldini, G., & Derave, W. (2013). Physiology and pathophysiology of carnosine. Physiological reviews.