Karnozin i Helatni efekti

Karnozin ima sposobnost da helira metale.

Šta to znači? Termin heliranje potiče od grčke reči „chele” što znači „kandža” i izražava sposobnost sjedinjavanja, dodavanja supstance (u ovom slučaju karnozina) višku metala u tkivu i krvi. Helati su supstance koje se iz organizma mogu izlučiti kroz jetru i bubrege. Helatna terapija je tradicionalni klasični detoksifikacioni tretman koji se primarno koristio u medicini. Različiti helatni lekovi, kao što su penicilamin, EDTA i drugi, su se koristili intravenski. Ovaj tretman uspešno otklanja teške metale iz tela. Helatni tretman se takođe koristi kao komplementarna metoda za mnoge druge bolesti, ne samo za poremećaje izazvane trovanjem teškim metalima, nego doprinosi sledećim pozitivnim efektima:

  • širi sužene krvne sudove
  • snižava povišeni krvni pritisak
  • smanjuje aktivnost slobodnih radikala
  • povećava dotok kiseonika u ćelije
  • otklanja teške toksične metale iz organizma
  • poboljšava memoriju
  • otkanja bol u ekstremitetima
  • poboljšava elastičnost krvnih sudova
  • povećava dotok krvi do srca, mozga, drugih organa i ekstremiteta
  • povećava enzimsku aktivnost.

Krajem pedesetih godina, helaciona terapija pomoću EDTA bila je prilično popularna metoda za lečenje ateroskleroze. EDTA je delovao tako da uklanja kalcijum sa sklerotičnih zidova krvnih sudova, sa ciljem da povrati njihovu elastičnost. Ipak, ova terapija je bila veoma skupa i zahtevala je mnogo vremena, pošto se EDTA unosio intravenski, jedna seansa je trajala oko 3 sata, a lečenje je zahtevalo 10 do 20 seansi da bi se dostigao željeni efekat.

Karnozin Extra pokazuje isti helatni efekat kao i EDTA, a obezbeđuje jeftiniju, oralnu helatnu terapiju. Sposoban je da helira kofaktore oksidacije: bakar, cink, gvožđe i druge toksične metale, kao što su arsen, olovo, živa, kadmijum i nikl.

Karnozin i vakcine

Organska jedinjenja žive (tiomersal ili timerosal) su, kao antimikrobni konzervansi, sastojci nekoliko vakcina, iako su naznačeni kao supstance toksične za nervni sistem još od 1930. Tu bi korist karnozina mogla biti presudna, pošto karnozin uklanja ova organska jedinjenja žive iz organizma deteta. Zato bi bilo dobro da svaka vakcinisana osoba, dete ili odrastao čovek, uzima Karnozin Extra kao profilaktičku meru za uklanjanje tiomersala.