Karnozyna i choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera (AD) jest powoli postępującą chorobą mózgu, która charakteryzuje się utratą pamięci i ostatecznie zaburzeniami w zakresie rozumowania, planowania, języka i percepcji. Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną demencji – grupy zaburzeń mózgu, które powodują utratę intelektualnych i społecznych umiejętności.
Najważniejsze jest to, że w chorobie Alzheimera komórki mózgu ulegają degeneracji i umierają, powodując stały spadek pamięci i funkcji umysłowych. Wielu naukowców uważa, że choroba Alzheimera wynika ze zwiększenia produkcji i / lub akumulacji określonego białka (białka beta-amyloidu) w mózgu, które prowadzi do dysfunkcji / śmierci komórek nerwowych. Co więcej, niektóre badania dotyczące tej choroby wykazały zwiększone stężenie jonów cynku i miedzi w mózgu pacjentów z chorobą Alzheimera.

Badania eksperymentalne wykazały, że karnozyna może zmniejszać lub całkowicie zapobiegać uszkodzeniom komórek, których przyczyną jest toksyczne działanie amyloidu, białka charakterystycznego dla choroby Alzheimera. β-amyloid reaguje z pewnymi receptorami RAGE i prowadzi do uszkodzenia komórek nerwowych i tętnic mózgowych. Karnozin Extra blokuje i hamuje aktywność β-amyloidu i w ten sposób chroni tkankę nerwową przed rozwijającą się demencją.

Ponadto karnozyna chroni komórki mózgowe poprzez neutralizujące działanie wyjątkowo toksycznej substancji, α-β-nienasyconego aldehydu akroleiny, który powstaje podczas peroksydacji wielonienasyconych lipidów. Ponieważ karnozyna zwalcza wszystkie typy aldehydów, daje to odpowiedź, dlaczego Karnozin Extra jest uniwersalnym zabezpieczeniem komórek i odgrywa rolę prewencyjną w chorobie Alzheimera i innych chorobach związanych ze stresem oksydacyjnym.

Poziom karnozyny jest znacznie niższy u pacjentów z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami zwyrodnieniowymi co sugeruje, że niedobór karnozyny przyczynia się do choroby lub co bardziej prawdopodobne, że objawy choroby postępują wolniej przy użyciu karnozyny. W obu przypadkach można było oczekiwać, że dodanie karnozyny wyeliminuje znaczną część toksycznych komórek, które przyczyniają się do tych chorób i dlatego badania na zwierzętach i ludziach wskazują obecnie na ważną rolę w stosowaniu karnozyny w zapobieganiu chorobom Alzheimera.
Karnozyna działa również prewencyjnie na mechanizmy towarzyszące chorobie Alzheimera. Jony cynkowe i miedziowe prawdopodobnie zmieniają strukturę chemiczną normalnych β-amyloidów i są przyczyną ich toksyczności. Ta zmiana wymaga lekko kwaśnego środowiska wiążącego jon cynku i / lub miedź z β-amyloidem. Te warunki (kwaśne środowisko i zwiększone stężenie jonów cynku i miedzi) są obecne w reakcji zapalnej w miejscu uszkodzenia. Karnozyna jako doskonały chelatator miedzi i cynku (i innych metali), jest w stanie usunąć te ciężkie metale z organizmu. Może to wskazywać na inną ważną funkcję karnozyny w zapobieganiu i opóźnianiu postępu choroby Alzheimera i innych chorób zwyrodnieniowych mózgu.

Ważne do przeczytania!

Czy wszystkie suplementy zawierające L-karnozynę są takie same? Kliknij łącze, aby uzyskać więcej informacji.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21423579