Karnozyna i profesjonalny sport

Intensywna praca mięśni prowadzi do akumulacji kwasu mlekowego (nadmiar jonów H +), następuje znaczny wzrost kwasowości w mięśniach, co powoduje zmęczenie mięśni, zmniejszenie siły i wytrzymałości, a także spowolnia ich regenerację. Rosyjski naukowiec E.S.Severin udowodnił w 1953 roku, że karnozyna w znacznym stopniu przyczynia się do fizykochemicznej równowagi kwasowości (poprzez buforowanie) w mięśniach szkieletowych, utrzymując równowagę kwasowo-zasadową podczas intensywnej pracy mięśni. Karnozyna stanowi 30% całkowitej pojemności buforowej organizmu. Ostatnie badania potwierdziły, że zwiększone stężenia karnozyny prowadzą do zwiększonej zdolności buforowania jonów H +, co oznacza, że karnozyna reguluje (buforuje) wewnątrzkomórkową kwasowość (pH). Ważnym faktem jest to, że karnozyna wykazuje tę właściwość tylko wtedy kiedy jest zażywana przed ćwiczeniami.

Ogólnie wiadomo, że gromadzenie kwasu mlekowego w mięśniach podczas ich pracy, powoduje spadek wartości pH, tj. zwiększone zakwaszenie co prowadzi do zmęczenia mięśni a nawet wstrzymania ich prawidłowego działania. Zmniejszone stężenie karnozyny w ciągu całego życia prowadzi do zmniejszenia siły i wytrzymałości mięśni. Suplementacja Karnozin Extra zwiększa jej stężenie powodując szybszy powrót do zdrowia, zwiększa siłę, odporność, wytrzymałość i szybką regenerację.

Karnozin Extra wspomaga pracę tak zwanej pompy wapniowej retikulum sarkoplazmatycznego komórek mięśniowych i utrzymuje otwarte kanały wapniowe. Pompa przestaje działać z powodu braku karnozyny, kanały wapniowe zamykają się w wyniku zwiększonego zakwaszenia, zwiększonej peroksydacji lipidów i akumulacji dialdehydu malonowego (MDA). Karnozyna zapobiega rozwojowi tych niepożądanych reakcji i stanowi idealny naturalny suplement do wykorzystania w sporcie. Karnozyna nie jest substancją dopingową. W sporcie i kulturystyce karnozyna bierze również udział w detoksykacji reaktywnych aldehydów powstałych w wyniku peroksydacji lipidów podczas pracy mięśni.

Liczne badania potwierdziły, że karnozyna chroni mięśnie przed urazami, zwiększa ich siłę, odporność, wytrzymałość i przyspiesza regenerację. Wspomniane wyżej cechy karnozyny są również badane pod kątem ilości, która może powodować takie wyniki. Badania wykazały, że minimalna ilość, która powoduje zatrzymanie peroksydacji lipidów, wynosi 2,5 mM i 1,0 mM do zapobiegania karbonylacji. Stężenia te osiąga się po kilku miesiącach suplementacji karnozyną (według badania do 13 miesięcy). Suplementy zawierające 1,8% karnozyny zwiększają 5-krotnie stężenie w mięśniach już po 8 tygodniach. W ten sposób Karnozin Extra stanowi idealny suplement dla sportowców.

Stwierdzono, że u ludzi uprawiających sporty anaerobowe, takich jak sprinterzy i kulturyści, występuje wyższe stężenie karnozyny w mięśniach. Stwierdzono, że trening fizyczny zwiększa spoczynkowe stężenie karnozyny u tych sportowców. Na przykład niektóre badania donoszą, że trening fizyczny zwiększa aktywność karnozynazy w osoczu i zmniejsza wydalanie karnozyny, prowadząc do zwiększenia stężenia karnozyny w mięśniach.

Kilka badań dowodzi, że karnozyna może zwiększać wydajność ćwiczeń o wysokiej intensywności, uzyskiwanie masy mięśniowej, zwiększać VO2 max i przyspieszać adaptacje treningową. Mechanizmy stojące za tymi efektami nie są w pełni zrozumiałe ale przynajmniej częściowo można je przypisać zdolności karnozyny do zwiększania pojemności buforowej mięśni.

Karnozyna w sporcie jest stosunkowo młodym i wciąż rosnącym obszarem badań. Niesie ze sobą potencjalnie korzystne efekty związane z ćwiczeniami o wysokiej intensywności, które obejmują biegi anaerobowe i trening oporowy. Istnieje również możliwość dodatkowych efektów karnozyny, wraz z innymi substancjami, w celu dalszego wzmocnienia możliwych efektów ergogennch/ pobudzających?..

Istnieje wciąż bardzo wiele możliwości oraz obszarów badawczych związanych z korzystaniem z Karnozin Extra w sporcie.