Karnozyna i choroby oczu (zaćma i jaskra)

Zaćma to zmętnienie normalnie przezroczystej soczewki oka. Zmiany w białkach soczewki wpływają na to, jak soczewka załamuje światło i zmniejsza jego jasność, zmniejszając w ten sposób percepcję wzrokową. Chemiczna modyfikacja tych białek soczewki prowadzi do zmiany koloru soczewki. Nowe włókna korowe są wytwarzane koncentrycznie i prowadzą do zgrubienia i stwardnienia soczewki w stwardnieniu jądrowym, która często wydaje się żółta i mogą zwiększyć siłę ogniskowania naturalnej soczewki. Zwiększająca się krótkowzroczność może być również dowodem postępującej zaćmy sklerotycznej.

AGE są jednymi z kluczowych substancji, które prowadzą do zaćmy. Karnozyna nie tylko hamuje tworzenie się AGE ale także chroni prawidłowe białka przed toksycznym działaniem już powstałych AGE. To odkrycie jest całkiem nowe, począwszy od roku 2000, kiedy opublikowano prace Royal College, University of London (C. Brownson, Hipkiss AR, et al.) na temat wpływu karnozyny na zaćmę. Eksperymenty oparte są na następujących założeniach: utworzono glikozylowaną owoalbuminę (białko jaja kurzego uszkodzone przez metyloglioksal, znaną substancję do glikozylacji). Uszkodzona owoalbumina została zmieszana z krystalicznym białkiem soczewki oka i spowodowała tworzenie się wiązań krzyżowych w krysztale a następnie jego zmętnienie. Karnozyna nie tylko zapobiegła uszkodzeniu kryształu ale także przyczyniła się do odzyskania jego struktury.

Jaskra jest chorobą, która powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego. Zwykle dzieje się to, gdy w przedniej części oka gromadzi się płyn. Ten dodatkowy płyn zwiększa ciśnienie w oku, uszkadzając nerw wzrokowy.

Dodatkowe badania potwierdziły pozytywne działanie karnozyny w rozwiniętej już jaskrze, jak i w jej zapobieganiu. Odkrycie to jest niezwykle ważne dla pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera i Parkinsona w których często dodatkowo występuje jaskra. Udowodniono, że stosowanie kropli do oczu na bazie karnozyny opóźnia starzenie się wzroku i oczu. Okazało się, że jest prawie w 100% skuteczna w przypadku pierwotnej zaćmy starczej i w 80% skuteczna w przypadkach rozwiniętej starczej zaćmy. W niektórych krajach krople na bazie karnozyny są regularnie stosowane jako lek w chorobach oczu.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21048433