Karnozyna i jej działanie biologiczne

Aktywność karnozyny opiera się na jej aktywności antyoksydacyjnej, antyglikacyjnej i antykarbonylacyjnej, oprócz chelatowania metali ciężkich i zdolności do buforowania pH. Wnioskujemy, że Karnozin Extra może być zalecany pacjentom w warunkach stresu oksydacyjnego jako naturalny środek o wysokiej skuteczności i bez skutków ubocznych.

 • Podstawowe biologiczne funkcje karnozyny to:
  buforowanie kwasu mlekowego – utrzymywanie wartości pH mięśni spowodowanego wysiłkiem;
  chelatowanie metali ciężkich (detoksykacja metali ciężkich);
  usuwa wolne rodniki z ich efektem antyoksydacyjnym;
  usuwanie cząsteczek cukru = hamowanie glikacji (nieenzymatyczna glikozylacja);
  hamowanie karbonylacji białek tzw. karnolizacja = (glikacja i karbonylacja – typowy proces starzenia się białek);
  oddzielenie aldehydu (sekwestracja aldehydu);
  rola neuroprzekaźnika;
  ochrona proteasomu;
  zmniejszenie działania przeciwzapalnego i rakotwórczego cytokiny IL-8.

Wniosek jest taki, że karnozyna usuwa aldehydy i eliminuje silnie szkodliwe produkty metabolizmu, takie jak zdegenerowane części białek (uszkodzone łańcuchy białek, cukrów i fosfolipidów) a jednocześnie odgrywa główną rolę w tworzeniu nowych, bardziej odpornych struktur. Jako suplement diety Karnozin Extra odgrywa rolę w redukcji powikłań cukrzycy, miażdżycy, choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, padaczki, autyzmu, dysleksji, schizofrenii i pokrewnych zespołów.

Wykazano, że karnozyna hamuje nieenzymatyczną glikozylację i formy białek otrzymanych przez połączenia krzyżowe i uzyskanych z działania aldehydów, aldoz, ketozy, triozy i malonodialdehydu (MDA – produkt peroksydacji lipidów, który pojawia się pod wpływem wolnych rodników tlenowych w substancjach lipidowych). Karnozyna hamuje skrajne formy glikozylacji białek (zaawansowane produkty końcowe glikozylacji białek lub AGEs), indukowane przez MDA. Tłumi również formy powstałe w wyniku wiązań krzyżowych białek DNA, które powstają pod wpływem aldehydu octowego i formaldehydu. Produkt peroksydacji lipidów MDA reaguje z białkami w wyniku czego powstają produkty, które są ujawniane w testach jako dowód karbonylacji białka.

https://www.researchgate.net/publication/258056381_Physiology_and_Pathophysiology_of_Carnosine