Karnozyna i cukrzyca

Cukrzyca jest chorobą, w której poziomy glukozy lub cukru we krwi są zbyt wysokie. Glukoza pochodzi z produktów spożywczych, które jemy. Insulina jest hormonem, który pomaga glukozie dostać się do komórek aby dać im energię. W przypadku cukrzycy typu 1 organizm nie wytwarza insuliny. W przypadku cukrzycy typu 2 częstszym typie, ludzkie ciało nie wytwarza albo dobrze nie wykorzystuje insuliny. Bez wystarczającej ilości insuliny glukoza pozostaje we krwi. Cukrzyca nie jest pojedynczym zaburzeniem, stanowi szereg schorzeń metabolicznych związanych z hiperglikemią i spowodowanych defektami wydzielania insuliny i / lub działania insuliny. Narażenie na przewlekłą hiperglikemię może prowadzić do powikłań mikronaczyniowych w siatkówce, nerkach lub obwodowym układzie nerwowym.

Badania wykazują, że osoby z cukrzycą lub stanem przedcukrzycowym mają niskie stężenia (63% poniżej normy) karnozyny w komórkach mięśniowych i mózgowych. Osoby otyłe, którym podano Karnozin Extra wykazują obniżenie poziomu cukru we krwi.

Stres oksydacyjny został zidentyfikowany jako wspólny mechanizm uszkodzeń i dysfunkcji komórek w szerokim zakresie chorób. Obecne zrozumienie przemian metabolicznych związanych z rozwojem insulinooporności skupiło się na roli stresu oksydacyjnego i jego interakcji z procesami zapalnymi zarówno na poziomie tkankowym jak i organizmu. Stres oksydacyjny związany z otyłością jest ważnym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju insulinooporności zarówno w adipocytach jak i miocytach. Co więcej, stres oksydacyjny jest powiązany z dysfunkcją mitochondrialną i uważa się, że to odgrywa rolę w zaburzeniach metabolicznych związanych ze stresem oksydacyjnym. Spośród różnych skutków stresu oksydacyjnego karbonylacja białek została zidentyfikowana jako potencjalny mechanizm leżący u podstaw dysfunkcji mitochondriów. Karnozin Extra to suplement diety, który chroni komórki przed stresem oksydacyjnym za pomocą różnych mechanizmów w tym antykarbonylacji i działania przeciwutleniającego na poziomie mitochondrialnym.

Nie ma wątpliwości, że wszyscy diabetycy znają HbA1c. Jest to hemoglobina glikozylowana, która dostarcza informacji na temat poziomu glukozy we krwi w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ostatnie badania pokazują, że najważniejszym działaniem karnozyny jest prawdopodobnie działanie antyglikacyjne.
Cukrzyca nasila proces glikacji, co jest jedną z przyczyn (ale nie jedyną), że tętnice diabetyków są podatne na pogrubienie ścian a ponadto na rozwój miażdżycy. Występowanie miażdżycy u pacjentów z cukrzycą jest trzy razy większe niż u tych, którzy nie cierpią na tę chorobę, podobnie jak częstość zawału mięśnia sercowego i zaburzeń naczyń mózgowych.

Karnozin Extra kontroluje poziom cukru we krwi za pomocą receptorów H3 autonomicznego (wegetatywnego) układu nerwowego. Testy na zwierzętach wykazały, że ciężarne myszy z brakiem karnozyny mają o wiele większe szanse urodzenia potomstwa z cukrzycą. Wyjaśnia to wpływ karnozyny, która poprawia tolerancję glukozy u płodu. W ten sposób karnozyna może być ważna dla matek chorych na cukrzycę, ponieważ zmniejsza ryzyko, że ich dzieci będą cierpiały na tę chorobę.

Suplementacja karnozyną chroni ludzi przed nefropatią cukrzycową. Badania przeprowadzone na szczurach przez zespół japońskich naukowców wykazały, że można użyć L-karnozyny do obniżenia poziomu glukozy we krwi poprzez regulację aktywności nerwów autonomicznych. Karnozin Extra ma działanie antyglikacyjne i hamuje wtórne powikłania związane z cukrzycą.

Oprócz stabilizacji poziomu cukru we krwi u diabetyków, karnozyna chroni także przed wieloma powikłaniami cukrzycy takimi jak niewydolność narządowa, utrata słuchu, osteoporoza, problemy z oczami, uszkodzenie serca i wiele innych. Osoby z cukrzycą często cierpią na neuropatię obwodową – stan, w którym uszkodzone są nerwy w kończynach (stopy i ręce). Karnozyna może zapobiegać bólowi związanemu z tym schorzeniem.

Karnozin Extra jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów cukrzycy, ponieważ zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań cukrzycy takich jak choroby serca i naczyń mózgowych, miażdżyca, powikłania nerkowe i oczne.

Czym jest glikacja (nieenzymatyczna glikozylacja)

Proces zwany glikacją (glikozylacja) odbywa się co sekundę w całym ciele. Ta reakcja może być opisana jako wiązanie cząsteczek białka z cząsteczkami cukru (glukozy), po której następuje tworzenie uszkodzonych, niefunkcjonalnych struktur. Ten proces glikacji zmienia strukturę białek i zmniejsza ich biologiczną aktywność. Białka glikacji zgromadzone w dotkniętych tkankach są wyraźnymi wskaźnikami tego zaburzenia. Wiele chorób powiązanych ze starzeniem się takich jak cukrzyca, miażdżyca, zaćma i niektóre choroby neurologiczne mogą być ostatecznie przypisane glikacji.

Karnozin Extra zapobiega glikacji i odgrywa ważną rolę w usuwaniu glikozylowanych białek. Tak zwana karnozynilacja – proces wiązania karnozyny do denaturowanych cząsteczek, pozwala na usunięcie glikacji białek z komórek.

Glikacja, znana w biochemii jako reakcja Maillarda między białkiem a glukozą jest uważana za ważny czynnik w starzeniu się, powikłaniach spowodowanych cukrzycą i prawdopodobnie w nowotworach złośliwych. Glukoza jest “pożywieniem” dla glikacji, złośliwe wiązanie białko / glukoza towarzyszy tworzeniu się wolnych rodników co prowadzi do “AGE” (zaawansowane produkty glikacji białek). Gdy tworzą się “AGE”, wchodzą w interakcje z sąsiednimi białkami i tworzą patologiczne kluczowe wiązania (sieciowanie), które powodują twardnienie i sztywność tkanki. Przedmiotem obecnej debaty jest fakt, że żadna inna cząsteczka nie ma tak istotnego i potencjalnie toksycznego wpływu na białka jak “AGE”. Diabetycy tworzą ogromną ilość “AGE”, znacznie wcześniej w życiu w porównaniu do osób zdrowych a proces ten całkowicie narusza narządy, których funkcjonowanie zależy od elastyczności. Udowodniono, że same procesy glikacji prowadzą do “stwardnienia” tętnic u chorych na cukrzycę. “AGE” uruchamia serię destrukcyjnych procesów gdy łączą się z powiązanymi strukturami komórkowymi. Jednym z rezultatów jest wytwarzanie 50 razy więcej wolnych rodników. Dlatego cukrzyca jest w rzeczywistości chorobą przyspieszonego starzenia i źródłem “AGE” w tym przypadku szczególnie dotykającym tętnic, soczewki oka i siatkówki, nerwów obwodowych i nerek. Zapobieganie glikacji oznacza złagodzenie uszkodzeń towarzyszących zmianom zapalnym i zwyrodnieniowym. Szczury z cukrzycą nieleczone inhibitorami glikacji wykazują dwukrotnie większe uszkodzenia kłębuszków nerkowych wywołane przez “AGE” w porównaniu z grupą kontrolną, która była leczona tymi inhibitorami.

Suplementacja inhibitorami glikacji może umożliwić zapobieganie wielu odchyleniom towarzyszącym procesowi starzenia. Biorąc pod uwagę fakt, że karnozyna strukturalnie obejmuje miejsca, które atakuje glikacja to musi zostać ona poświęcona aby chronić swój cel. Karnozyna wspomaga również szlaki proteolityczne, usuwanie uszkodzonych, niepotrzebnych i często szkodliwych białek. Dlatego też Karnozin Extra ze swoim działaniem antyglikacyjnym jest użyteczna w zapobieganiu i leczeniu powikłań spowodowanych cukrzycą, takich jak zaćma, neuropatia, miażdżyca i niewydolność nerek.

Badacz J.Vinson (University of Granton, PA, USA) badał zdolność karnozyny do hamowania glikacji białek i tworzenia AGE. Wyniki tego badania wykazały, że karnozyna jest rzeczywiście ważnym przeciwutleniaczem in vivo. Chociaż mechanizm hamowania jest nadal niejasny. Wykazano, że karnozyna jest przeciwutleniaczem i / lub wiąże się z cukrami. W rezultacie tworzenie produktów AGE i Amadory jest hamowane. Vinson zasugerował, że karnozynę można stosować jako lek do zmniejszania szybkości glikacji w komórkach.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29496567

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29420997