Karnozyna jako silny przeciwutleniacz

Wolne rodniki to atomy lub grupy atomów z nieparzystą (niesparowaną) liczbą elektronów które mogą powstawać gdy tlen reaguje z innymi cząsteczkami. Te wysoce reaktywne rodniki raz powstałe mogą rozpocząć reakcję łańcuchową. Główne niebezpieczeństwo wynika z uszkodzeń jakie mogą wyrządzić reagując z ważnymi komponentami komórkowymi, takimi jak DNA lub błona komórkowa. W takim przypadku komórki mogą działać słabo lub obumrzeć. Aby zapobiec uszkodzeniom wywołanym przez wolne rodniki, ludzkie ciało stosuje system obrony przez przeciwutleniacze. Antyoksydant to molekuła wystarczająco stabilna aby przekazać elektron w celu zneutralizowania wolnych rodników, zmniejszając tym samym jego zdolność do niszczenia.

Karnozin Extra to przeciwutleniacz, który stabilizuje i chroni błonę komórkową. Jako rozpuszczalny w wodzie przeciwutleniacz, zapobiega peroksydacji lipidów w błonie komórkowej (dwuwarstwowej). Wiele przeciwutleniaczy (takich jak witamina C i E) nie ma znaczącego wpływu gdy pierwsza linia obrony jest zniszczona.

Wolne rodniki powodują tak zwany stres oksydacyjny organizmu. Karnozyna reaguje z reaktywnymi formami tlenu (reaktywne formy tlenu – ROS – wolne rodniki tlenowe) i zapobiega stresowi oksydacyjnemu. Karnozyna działa nie tylko ochronnie – jest również aktywna gdy szkodliwe składniki są już utworzone przez działanie wolnych rodników, takich jak nadtlenki lipidowe i ich produkty uboczne/ pochodne. W ten sposób tkanki są chronione przed “drugą falą” szkodliwych skutków tych substancji. Na przykład karnozyna blokuje bardzo reaktywny produkt końcowy peroksydacji lipidów – malonodialdehyd (MDA). MDA, jeśli się tego nie uniknie może spowodować uszkodzenie lipidów, enzymów i DNA i odgrywa ważną rolę w rozwoju miażdżycy, zmian zapalnych i zwyrodnieniowych stawów, zaćmy i wszystkich procesów starzenia. Karnozyna dezaktywuje MDA i w ten sposób chroni aminokwasy w cząsteczce białka i tam gdzie także zostają zniszczone. Karnozyna jest substancją, która chroni i przedłuża funkcjonalny cykl życiowy kluczowych jednostek budulcowych organizmu – białek, DNA, lipidów i słusznie może być nazwaną substancją długowieczności.

Stres oksydacyjny i urazy wywołane przez niskie stężenie karnozyny prowadzą do zgonu u osób starszych. Dlatego szczególnie u osób starszych dobra ochrona antyoksydantów jest kluczowa dla zachowania zdrowia.