Karnozyna i zaburzenia ze spektrum Autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) to zaburzenia neurorozwojowe charakteryzujące się trudnościami w interakcjach społecznych, problemami z komunikacją i tendencją do powtarzania zachowań. Jednak objawy i ich nasilenie różnią się znacznie w tych trzech podstawowych obszarach. Reasumując mogą one powodować od stosunkowo łagodnych problemów do cięższych objawów np. gdy powtarzające się zachowania i trudności językowe zakłócają codzienne życie.

Jednym z przełomowych wydarzeń była publikacja wyników leczenia zaburzeń autystycznych (autyzm i zespół Aspergera) przez neurologa dr Michael Cheza. Badania rozpoczęły się w 2001 roku i dotyczyły prawie 1000 autystycznych dzieci, którym podawano karnozynę. Na podstawie tych badań dr Chez zasugerował, że karnozyna może poprawić funkcje neurologiczne. Stwierdził, że w 80% do 90% przypadków stan zdrowia znacznie się poprawił po zaledwie 8 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Doktor Chez twierdzi, że karnozyna działa w przednich częściach mózgu, gdzie jej efekty łączą się z działaniem neuroprzekaźników działających w głębokich częściach mózgu. Zaledwie po tygodniu od rozpoczęcia leczenia doskonałe wyniki tego leczenia potwierdzili rodzice autystycznych dzieci,. Zaobserwowano poprawę w komunikacji, zachowaniu i kontaktach społecznych. Leczenie dyslektyków przez lekarza Chaza wykazało również poprawę, głównie w zakresie umiejętności czytania i poziomu uwagi. Oprócz doniesień o leczeniu 1000 dzieci autystycznych, doktor Chez przeprowadził podwójnie ślepą próbę z 31 autystycznymi dziećmi o podobnych wynikach. Badanie z podwójnie ślepą próbą oznacza, że nie wiadomo, które dzieci otrzymały suplement a które otrzymały placebo. Dzieci, które otrzymały placebo nie osiągnęły pozytywnych wyników. Pozostali uczestnicy otrzymali po 400 mg czystej L-karnozyny dziennie. W trakcie badania nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych.

Podawanie karnozyny spowodowało widoczną poprawę w zachowaniach autystycznych, jak również wzrost zrozumienia języka co osiągnęło istotność statystyczną. Chociaż mechanizm działania tego dipeptydu nie jest dobrze poznany, uważa się, że działa on modulująco na przenoszenie neuroprzekaźników/ neurotransmisję i wpływa na transfer cynku i miedzi z jonów metali w korze śródwęchowej.

Karnozin Extra może wzmacniać funkcje neurologiczne lub działać jako neuroprotekcyjny peptyd.

Badania, które zostały opublikowane w styczniu 2007 roku w czasopiśmie Psychological Science wykazały, że dzieci z dysleksją nie mogą filtrować przychodzących informacji co utrudnia tworzenie psychicznych kategorii dla rozpoznawania dźwięków, liter i słów. Badania prowadził neurolog Zhong-Lin Lu (University of Southern California), współpracownik badań Anne Sperling (National Health Institute), psycholog Franklin Manis (University of Southern California) i psycholog Mark Seidenberg (University of Madison – Wisconsin).

Ci naukowcy uważają, że niezdolność filtracji dźwięków pochodzących ze środowiska może wynikać z nieprawidłowo niskiego poziomu neurotransmitera GABA, który pomaga mózgowi filtrować nieistotne informacje. Jedną z właściwości Karnozin Extra jest stymulowanie produkcji neuroprzekaźników, ochrona centralnego układu nerwowego a tym samym karnozyna ma pozytywny wpływa na zaburzenia dysleksyjne.

Rodzice dzieci z dysleksją zauważyli poprawę w czytaniu i większą koncentrację u swoich dzieci po kilku tygodniach korzystania z Karnozin Extra.

źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12585724