Antioksidansi i slobodni radikali

Antioksidansi su molekule koje sprječavaju oksidaciju drugih molekula. Oksidacija je kemijska reakcija u kojoj se elektroni prebacuju sa oksidanta (oksidacijskog  agenta) na molekulu. U reakciji oksidacije formiraju se slobodni radikali koji započinju lančane reakcije. Slobodni radikali su reaktivni spojevi koji imaju elektron viška i zbog toga reagiraju sa drugim molekulama i na taj način uzrokuju oštećenja staničnih struktura.

Antioksidansi sprečavaju lančane reakcije u kojima se druge molekule unutar stanica oštećuju oksidacijom. Vitamin C, E, A, ubikinon (Q10), glutation i alfa-lipoična kiselina najpoznatiji su antioksidansi. Iako je njihovo antioksidansko svojstvo dokazano i jako, također moramo obratiti pozornost na sljedeću činjenicu: Ako antioksidans uzima 1 elektron od slobodnog radikala i tako ga neutralizira, on sada ima jedan elektron viška i počinje djelovati kao slobodni radikal! Ne samo da ovaj proces negira antioksidativno svojstvo nekog antioksidansa već dovodi do radikalne lančane reakcije u kojoj se mora aktivirati antioksidacijski stanični sustav kako bi neutralizirao ove nepovoljne reakcije. Upravo zbog toga, preporučeno je da dodatak prehrani koji djeluje kao antioksidans bude pomiješan sa bioflavonoidima (polifenolima) čija kemijska struktura omogućava da antioksidans primi, ne jedan nego dva elektrona koji čine par i tako sam ne postane slobodni radikal.

Shvatili smo da u dodatku prehrani Karnozin Extra vitamin E i karnozin vežu slobodne elektrone iz slobodnih radikala koji se prebacuju na polifenole iz sjemenki grožđa što zaustavlja lančanu reakciju oksidacije unutar stanica jer vežu parove slobodnih elektrona umjesto samo jednog kao što je to slučaj samo sa čistim antioksidansima.

Rezultat: Izrazito jaki antioksidanski kapacitet bez daljnjeg neželjenog stvaranja slobodnih radikala kroz lančane reakcije što štiti strukture staničnih membrana, proteine, lipide i DNK od oštećenja.