Karnozin i Profesionalni sport

Tokom intenzivnog rada mišića dolazi do akumulacije mlečne kiseline (viška H+ jona), javlja se značajno povećanje kiselosti u mišićima, što izaziva umor mišića, smanjenje snage i izdržljivosti, zajedno sa usporenom regeneracijom. Ruski naučnik E.S.Severin dokazao je 1953. godine da karnozin značajno doprinosi fiziohemijskoj ravnoteži kiselosti (puferovanjem) u skeletnim mišićima, održavajući acidobaznu ravnotežu tokom intenzivnog rada mišića. Karnozin predstavlja 30%  od ukupnog puferskog kapaciteta organizma. Nedavne studije su potvrdile da povećana koncentracija karnozina dovodi do povećanog puferskog kapaciteta za H+ jone, što znači da karnozin reguliše (puferuje) intraćelijsku kiselost (pH). Važna činjenica je da karnozin ispoljava ovo svojstvo i kada se uzme pre vežbanja.

Opšte je poznato da akumulacija mlečne kiseline u mišićima koji rade izaziva smanjenje pH vrednosti, tj. povećanje kiselosti, što dovodi do zamora mišića, čak i premora. Smanjenje koncentracije karnozina tokom života dovodi do suzbijanja mišićne snage i izdržljivosti. Suplementacija Karnozinom Extra povećava koncentraciju karnozina, samim tim izaziva brži oporavak, povećanje snage, otpornosti, izdržljivosti i ubrzanu regeneraciju.

Karnozin Extra takođe pomaže rad takozvane kalcijumske pumpe u sarkoplazmatičnom retikulumu ćelija mišića i održava otvorene kanale kalcijuma. Pumpa prestaje da radi usled nedostatka karnozina, kanali kalcijuma se zatvaraju kao posledica povećanja kiselosti, povećanja lipidne peroksidacije i akumulacije malondialdehida (MDA). Karnozin sprečava razvoj ovih štetnih reakcija i predstavlja idealan prirodni dodatak u sportu. Karnozin nije doping supstanca. U sportu i bodibildingu karnozin takođe učestvuje u detoksikaciji reaktivnih aldehida koje formira lipidna peroksidacija tokom rada mišića.

Brojnim istraživanjima je potvrđeno da karnozin štiti mišiće od povreda, povećava njihovu snagu, otpornost, izdržljivost i ubrzava regeneraciju. Gore navedene odlike karnozina su takođe istražene sa stanovišta kvantiteta koji može da izazove te rezultate. Studije su dokazale da je minimalna količina koja izaziva prestanak lipidne peroksidacije 2.5 mM i 1.0 mM za sprečavanje karbonilacije. Ovolike koncentracije se postižu nakon nekoliko meseci suplementacije karnozinom (prema jednom istraživanju do 13 meseci). Dodaci ishrani koji sadrže 1,8% karnozina 5x  povećavaju koncentraciju u mišićima  nakon samo 8 nedelja. Time KarnozinExtra predstavlja idealan suplement za sportiste.

Utvrđeno je da sportisti koji se bave anaerobnim sportovima kao što su sprinteri i bodibilderi imaju veće intramuskularne koncentracije karnozina. Evidentno je da trening povećava koncentraciju karnozina mišića kod ove vrste sportista. Na primer, neka istraživanja su pokazala da vežbanje povećava aktivnost enzima karnozinaze u plazmi i smanjuje izlučivanje karnozina što dovodi do veće koncentracije karnozina u mišićima.

Nekoliko studija je objavilo da karnozin može povećati performanse vežbanja visokog intenziteta, povećati mišićnu masu, povećati VO2 maksimum (aerobni kapacitet) i ubrzati adaptaciju na trening. Mehanizam koji stoji iza ovih efekata nije u potpunosti otkriven, ali se barem delimično može pripisati karnozinovoj sposobnosti da poveća puferski kapacitet mišića.

Suplementacija karnozinom je relativno nova i sve veća oblast istraživanja. Nosi potencijalne korisne efekte kod treninga velikog intenziteta, uključujući anaerobni sprint i treninge sa opterećenjem. Postoji i potencijal dodatnih efekata karnozina, zajedno sa drugim supstancama, kako bi se dodatno poboljšali mogući ergogeni efekti.

Postoji jos mnogo mogućnosti za dalja istraživanja u vezi sa korišćenjem Karnozina Extra.