Karnozin i Multipla Skleroza

Multipla skleroza (MS) je nepredvidiva, često onesposobljavajuća bolest centralnog nervnog sistema (CNS) kod koje je poremećen protok informacija unutar CNS-a, i između CNS-a i periferije. Napredovanje, težina i specifičnost simptoma kod osobe obolele od MS ne mogu se predvideti. Kod većina ljudi sa MS bolesti se dijagnostikuje između 20 i 50 godine života, od toga je najmanje dva do tri puta više žena nego muškaraca.

Multipla skleroza (MS) uključuje imunološki posredovan proces kod kojeg postoji poremećen odgovor imunološkog sistema organizma usmeren protiv centralnog nervnog sistema (CNS). Tačan antigen ili meta koja aktivira ćelije imunološkog sistema za napad – ostaje nepoznata, zbog čega mnogi stručnjaci smatraju da je multipla skleroza bolest koja je “imuno-posredovana” a ne autoimuna.

• U okviru CNS-a, imuni sistem napada mijelin – masnu supstancu koja okružuje i pokriva nervna vlakna.
• Oštećen mijelin formira ožiljno tkivo (sklerozu),po čemu je bolest i dobila ime.
• Kada se bilo koji deo mijelina ili nervnog vlakna ošteti ili uništi, nervni impulsi koji putuju u i iz mozga i kičmene moždine su promenjeni ili prekinuti, i time izazivajući širok spektar simptoma.
• Smatra se da se bolest aktivira kod genetski predisponiranih osoba kombinacijom jednog ili više faktora životne sredine.
• Ljudi sa MS obično dobiju jedan od četiri oblika bolesti, koje mogu biti sa blagim, umerenim ili teškim simptomima (klinički izolovani sindrom (CIS), relapsing-remitting MS (RRMS), primarni progresivni MS (PPMS) i sekundarni progresivni MS (SPMS).

Ne postoji lek za multiplu sklerozu. Lekovi koji se koriste za lečenje MS, iako slabog delovanja, mogu imati neželjene efekte i teško se podnositi.

Karnozin Extra je pokazao iznenađujuće i neverovatne rezultate kod pacijenata sa MS. Na primer, pacijenti koji su uzimali karnozin subjektivno su primetili da se simptomi koje su imali pre primene karnozina povlače. Pošto MS može oštetiti neurone u mozgu i kičmenoj moždini, mišići mogu postati slabi i neefikasni. Uobičajeni su mišićni spazmi i grčevi, ili iznenadni nekontrolišući pokreti, takođe poznati kao spastičnost. Primetno je da karnozin povećava mišićnu snagu i kontrakciju i smanjuje grčeve. Dalje,prvi simptom koji pacijenti najčešće primete nakon primene karnozina je tzv “vrelina u nogama “. Ovi nalazi se mogu objasniti efektom karnozina koji deluje kao neuropeptid (pojačava prenos nervnih impulsa) ili uklanjanjem toksičnih metaboličkih produkata iz ćelija koje su patile od oksidativnog stresa. Takođe, pacijenti primećuju da su se umor, trnjenje, vrtoglavice, mučnine i vizuelni problemi smanjili. Ima čak i pacijenata sa dijagnostikovanom MS pre više godina koji su odmah tada počeli sa upotrebom karnozina i kod kojih se još uvek nijedan simptom MS nije pojavio.

Trenutno nema zvaničnog zvaničnog objašnjenja ili sprovedene kliničke studije koja bi tačno objasnila vezu između karnozina i multiple skleroze, ali povratne informacije dobijene od pacijenata sa MS koji su uzimali Karnozin Extra (specijalne formulacije suplementa zasnovanog na karnozinu), su izvanredne!

Pacijenti su prijavili:
• Grčevi su redukovanog intenziteta i frekvencije do potpunog nestanka grčeva
• Osetno se povećala mišićna snaga
• Poboljšan vid
• Poboljšana fina motorika (koordinacija mišića ruke, pokreta šake i ruku)
• Povećani libido
• Povećano razumevanje govora

Postoji još mnogo odgovora koje treba pronaći, i radi se na tome.

S obzirom da Karnozin Extra nema toksičnih efekata, on je prirodan dodatak ishrani koji sistemski deluje i ne smeta bilo kojoj poznatoj terapiji multiple skleroze, može se sa sigurnošću preporučiti kao dodatna terapija za lečenje ove bolesti.

Veoma je važno pročitati:
Da li su svi suplementi zasnovani na karnozinu isti?

Pogledajte iskustvo korisnika Karnozina Extra obolelog od multiple skleroze:

Pacijenti sa MS-om pričaju o svom iskustvu sa Karnozinom Extra:

Objavljeno: April 2018.